Remisens Hotel „Marina“

Lokacija: Mošćenička Draga
Vrijeme rada: 2019.
Izvedeni radovi: soboslikarski
Remisens Hotel „Marina“, Mošćenička Draga