Palača Šećerane

Lokacija: Rijeka
Vrijeme rada: 2019.
Izvedeni radovi: protupožarstvo
Upravna-zgrada-Palača-Šećerane