Marjan voće

Lokacija: Dugo selo
Vrijeme rada: 2018.
Izvedeni radovi: gipskartonski, soboslikarski, keramičarski, protupožarstvo
Marjan voće, Dugo selo