Dvorac „Pejačević“

Lokacija: Virovitica
Vrijeme rada: 2018. – 2019.
Izvedeni radovi: gipskartonski
Dvorac „Pejačević“, Virovitica