Dom zdravlja

Lokacija: Čakovec
Vrijeme rada: 2017./2018.
Izvedeni radovi: gipskartonski
Dom zdravlja, Čakovec